Source: 金牌大風(原EMI Taiwan)

專輯名稱: 變奏曲 (首批限量寫真琴譜版) 
專輯名稱: Variations Part I & II 
發行日期: 2004-09-30 
產品編號: 07243 86399106 
產品類型: CD 
音樂類型: 古典音樂 
 
變奏曲.jpg  

 
邁可森 2004全新專輯 變奏曲
台灣專屬首批加贈單曲「奧林匹克之夢」寫真琴譜

MaksimMrvica 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()